HUN | ENG
Amit tudni érdemes

Már a külkereskedelmi szerződés aláírása előtt szaktanácsadás keretében előzetes információkat tudunk adni a beszerezni illetve kiszállítani kívánt termékre vonatkozó esetleges korlátozásokról, az igénybe vehető illetve adható kedvezményekről.

Ennek előfeltétele a szóban forgó áru helyes tarifális besorolása az ügyfél által rendelkezésre bocsátott, illetve a gyártó által adott műszaki és egyéb adatok, valamint a termékleírás, illetve áruminta alapján. Fontos a termék származásának helyes megállapítása is.

Állandó ügyfeleinket az őket érintő vámjogi változásokról folyamatosan tájékoztatjuk.

A vámeljárás lefolytatásához szükséges információkat, alap dokumentumokat az ügyfél biztosítja.

Teljeskörű vámügyintézés:

Az eljárás okmányellenőrzéssel kezdődik, majd az okmányok alapján elkészítjük a vámhivatal felé benyújtandó indítványt, ehhez kitöltünk minden szükséges mellékletet, CMR, TIR okmány T-okmány, EUR1 származási bizonyítvány, vámérték bevallás, vámkalkuláció. 

Közreműködünk a vámhatóság által elrendelt szemle, illetve mintavétel során.

A vámhatóság által elkészített vámhatározatot tartalmilag ellenőrizzük a vámhatóságtól átvesszük, igény szerint - a feltételek biztosítása esetén – a fizetendő kötelezettségeket teljesítjük. Képviseljük az ügyfeleket a vámhatóság által elrendelt esetleges utólagos eljárásoknál. Igény esetén határozatmódosításra, helyesbítésre vonatkozó kérelmek illetve fellebbezések elkészítését is vállaljuk.

Származás meghatározás: Amennyiben a részünkre átadott dokumentumok nem tartalmazzák a lehetséges kedvezményeket biztosító dokumentumokat, az ügyfél figyelmét minden esetben felhívjuk az igénybe vehető, illetve adható kedvezményekre (származási, tarifális). 

Ügyféli szempontból igen lényeges a helyes vámérték meghatározása a vámérték módosító költségek figyelembevételével, hiszen ez a fizetendő vámterhek alapja. (INCOTERMS, licence díj, fuvarköltség, stb).

Engedélyeztetés: a vámhatóság által kiadásra kerülő engedélyek megszerzésében, lezárásában közreműködünk (ÁFA biztosítása alóli mentesség, ÁFA önadózási engedély, halasztott vámfizetés, gazdasági vámeljárások engedélyeztetése, stb.)

Ideiglenes behozatali eljárásoknál vállaljuk a határidő figyelést, visszaszállítás után az eljárás lezárását, elszámolását, biztosíték felszabadítását.

Teljeskörű ATA CARNET ügyintézést vállalunk, illetékes Kereskedelmi Kamaránál beszerezzük a nyomtatványt, majd kitöltés és az ügyfél általi aláíratás után először a Kamaránál, majd a vámhatósággal hitelesíttetjük, visszahozatal után vállaljuk az okmánnyal történő elszámolást A felmerülő költségek az ügyfeleket terhelik (okmány beszerzés, hitelesítés).

Regisztrációs adó ügyintézés keretében az átadott dokumentumok alapján megkérjük az ügyfél számára a VPID számot (vámazonosító szám), kitöltjük a megfelelő adatlapot, majd a mellékletekkel együtt benyújtjuk a vámhatósághoz, átvesszük a határozatot, igény szerint a feltételek biztosítása esetén teljesítjük is.

INTRASTAT ügyintézés az EU adószámmal rendelkező magyar gazdálkodó, az EU más tagállamaiban regisztrált adóalanyokkal folytatott kereskedelmi forgalomról a jogszabályban előírt küszöbértéket elérő kötelezettek számára a KSH felé jelentést készítünk.

Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés keretében vállaljuk az ügyfél regisztrálását a vámhatóság elektronikai rendszerében, az átadott információk, adatok alapján elkészítjük a termékdíj fizetési kötelezettség bevallást, javaslatot teszünk a hulladékhasznosítási megoldásokra.

Kapcsolódó Jogszabályok

 

  • Vám szakterület

2913/92/EGK Rendelet A Közösségi Vámkódex létrehozásáról

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0450&rid=1 450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Modernizált Vámkódex) célja, hogy felváltsa a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendeletet. A hatályba lépés javasolt időpontja 2013. november 1.

2454/93/a Közösségi Vámkódex végrehajtási rendelete

918/83/EGK Rendelete vámmentességi rendelet

2658/87/EGK Rendelet a vám és statisztikai nomenklatúráról, valamint a Közösségi Vámtarifáról

http://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/aruosztalyozsa/tarifalis_vonatkozasu/4006_2013.html 4006/2013. tájékoztatás a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről szóló 4002/2013. tájékoztatás módosításáról

2003. CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

15/2004. PM rendelet közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

  • Környezetvédelmi termékdíj

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=138957.243278 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=142904.241508 343/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról

  • Hulladékgazdálkodási

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=156602.244680 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158020.235797 440/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158022.235802 442/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158023.235804 443/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158024.235806 444/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a hulladékká vált gépjárművekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=158025.235808 445/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162694.247039 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0098&rid=1 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98 EK Irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994L0062&rid=1 Az Európai Parlament és a Tanács 94/62 EK Irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&rid=1 Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU Irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1013&rid=1 Az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 1013/2006/EK Rendelete a hulladékszállításról

  • Regisztrációs adó

2003. CX. törvény a regisztrációs adóról

  • Fémkereskedelem

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=163469.248602 2013. évi CXL. törvény a fémkereskedelemről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=85989.248671 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

 

 

 


Hírek
ONLINE Regisztrációs adó ügyintézés A mai naptól cégünknél online is tudják intézni a regisztrációs adó eljárásukat. Részletekért
.....................................................

Hírek
Vállaljuk hazatelepülő honfitársaink     teljeskörű vámügyintézését.
.....................................................

Hírek

Ügyfélfogadási idő:

Vámkezelés, nyitva tartás:

Munkanapokon 8:00 órától 21:00 óráig!

Okmány elfogadás 20:30 óráig! 


Trimex Trade
Vámudvar, Vámügynökség
1225 Budapest,
Campona utca 1.
Vámkezelés:
munkanapokon 8:00-21:00 óráig!
Vámhivatal azonosítója:
HU811190

Központi telefonszám:
+36 1 371 31 70
Központi Telefonszám: 
+36 30 562 22 76
Központi Telefonszám: 
+36 30 562 25 34
Központi Telefonszám: 
+36 30 562 22 23
Központi email: vam@trimextrade.hu